Sami`s portfolio

Собствен проект "Спешно.Инфо"


Сайт на списание "Опаковки и печат"


Сайт на агенция за недвижими имоти


Сайт на фирма "Плазма Тек"


Сайт на фирма "Сердика софтуер"


Сайт на фирма "Customer care"


Проект, правен за конкурс на фирма "СЕП - България"Старото ми портфолио


Една галерия